İcra Takibi Nasıl Yapılır - Avukat Reşat Gökhan Basan

  1. İcra Takibi Nedir?

İcra takibi, borçlunun kanunen yerine getirmesi gereken bir edimi veya hareketi yerine getirmemesi halinde, bunun devlet gücüyle yerine getirilmesi için alacaklı tarafından başlatılan işlemdir.

  1. İcra Takibi Nasıl Başlatılır?

İcra takibinde işlem, alacağın mahkeme hükmüne dayanması veya dayanmamasına göre farklılık gösterir. Eğer alacak bir mahkeme kararına dayanıyorsa ilamlı icra, yoksa ilamsız veya kambiyo senetlerine özgü icra takibi başlatmak gerekir. İcrayı başlatmak için gerekenler nüfus cüzdanı fotokopisi ile ödeme emri ve takip talebine ilişkin belgelerdir. Belgelerin doldurularak icra dairesine verilmesi ve harcın yatırılması suretiyle takip süreci başlatılmış olur. İcra takibini kişi kendisi veya vekili (avukatı) aracılığıyla başlatabilir.

  1. Ödeme veya İcra Emri Nedir? Bunu Alan Kişi Ne Yapmalıdır?

Ödeme emri veya icra emri, ödemediğiniz bir borç bulunduğunu bildiren ve bunun icra müdürlüğü aracılığı ile tahsil edileceğini bildiren belgelerdir. Bu belgelerde, alacaklının ve borçlunun adı, adresi; borç miktarı, işleyecek faiz oranı ve faiz başlangıç tarihi gösterilir. Bu belge size gönderildiği anda, sizin de yasal haklarınızı kullanmanız için süre başlamış olur. Eğer borcunuz yoksa ya da miktarı doğru değilse veya önceden ödediğiniz borç tekrar isteniyorsa takibi durdurabilirsiniz. Belgelerin alt kısmında yapmanız gerekenler ve sahip olduğunuz haklar belirtilmektedir. Bu çerçevede, şahsen veya bir vekil (avukat) aracılığıyla yasal haklarınızı kullanmanız gerekir.

Avukat Reşat Gökhan Basan tarafından yazılan yazıların tamamına http://www.basan.av.tr/yazilar adresinden ulaşabilirsiniz.