Poprawka 2227 lutego 1951 roku Poprawka 22 został ratyfikowany, które stały się tradycją, że ma ogromny wpływ na filozofię rządu w Stany Zjednoczone Ameryki. Poprawka ta nie może być najbardziej znanych poprawkę, ale jego miejsce w tkaninie amerykańskiej historii nie mogą być zawyżone. To dlatego, że poprawka 22 mandat, że...

Żadna osoba nie są wybierani na u