Máy phát 27102015

 

(3) Tự động điều chỉnh điện áp

Modern AC máy phát đồng bộ điều chỉnh điện áp tự động AVR linh kiện điện tử phổ biến điều chỉnh như exciter stator cường độ từ trường. Giá máy phát điện diezen 100KW Volvo Giá máy phát điện diezen 80KW Volvo

MÁY PHÁT ĐIỆN NHẬP KHẨU CHÍNH HÃNG

Giá máy phát điện diezen 160KW Volvo Giá máy phát điện diezen 120KW Volvo Ngược lại, các chính giảm điện áp máy phát nhỏ hơn UA, UB rộng xung độ rộng xung đầu ra bộ điều biến cùng với rộng lớn hơn, do đó thời gian dẫn truyền VT3 trở nên dài hơn, hiện nay thông qua sự gia tăng.

  Giá máy phát điện diezen 300KW Volvo Giá máy phát điện diezen 250KW Volvo

AVR là điện áp để điều tiết của các máy phát chính; nguyên nhân chủ yếu do điện áp tăng tải đầu ra máy phát, UA so sánh đơn vị đo điện áp đầu ra với sự gia tăng, bởi độ rộng xung điều biến xung đầu ra chiều rộng UB UA thu hẹp tắc điều khiển Hiện ống VT3 dẫn là ngắn, sự suy yếu trường stator exciter, và vòng quay của rotor armature chỉnh lưu điện áp đầu ra hiện nay giảm, dẫn đến việc cung cấp các kích thích rotor máy phát chính hiện nay giảm, các lĩnh vực phát điện rotor chính vì giảm của nó để lại điện áp đầu ra giảm. Ngược lại, các chức năng điều chỉnh phản hồi tiêu cực của AVR để điện áp đầu ra của máy phát chính tăng. Giá máy phát điện diezen 400KW Volvo Giá máy phát điện diezen 320KW Volvo

ơn vị bảo vệ điện áp Ud cao, http://mayphatdiencummins.vn/may-phat-dien-dong-bo-ba-pha-55kva.htmldiode VD8 tắt, Ud không để điều biến độ rộng xung, không có tác dụng. Nếu máy phát chính quá tải Ud trở nên thấp, VD8 dẫn, Ud và UA có thể cũng hoạt động trên các bộ điều biến độ rộng xung, nên sản lượng xung UB với Ud giảm thu hẹp, ống điều chế VT3 

Xem thông tin chi tiết tại đây