10 c

 Phát triển ngôn ngữ cho con là một trong những băn khoăn lớn nhất của nhiều bố mẹ. Ngoài trường học, thì môi trường gia đình là nhân tố cực kỳ quan trọng giúp bé học nói tốt hơn.

Mẹ hãy trở thành cô giáo đầu tiên dạy con biết nói và hãy biết ngôi man cho be,màn cho bé,màn cho bé sơ sinh,màn cho cũi,màn cho trẻ sơ sinh,màn chụp cho bé,màn chụp cho bé sơ sinh,màn chụp cho trẻ sơ sinh,màn chụp có đệm,man chup tre em,màn chụp trẻ sơ sinh,màn đệm cho bé,màn em bé,màn nôi cho bé,màn nôi cho bé,màn tr