vuduchoan

Khu đô thị Hồng Vũ tọa lạc tại trung tâm hành chính thành phố Sông Công. Đây là nơi được đầu tư xây dựng đồng bộ, hoàn chỉnh các công trình kiến trúc, kỹ thuật cho sự phát triển của Thành phố trong tương lai và đồng thời nâng cao chất lượng sống cho nhân dân Sông Công.vuduchoan