TRUNG TÂM XÉT NGHIỆM ADN ĐỘNG VẬT, THỰC VẬT, ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO

ADN LOCI là trung tâm chuyên về xét nghiệm, phân tích, giám định, kiểm định ADN động vật đã được cấp chứng chỉ tiêu chuẩn dịch vụ theo chuẩn của Tổ chức Y tế thế giới GMP – WHO. Với hệ thống quản lí chất lượng, ứng dụng những thành tựu phát triển của công nghệ sinh học với tiêu chí nhằm đảm bảo kiểm soát về cơ sở hạ tầng, con người và kiểm soát các quá trình để loại bỏ nguy cơ nhiễm chéo. GMP mang lại phương thức quản lí chất lượng khoa học hệ thống và đầy đủ góp phần làm giảm những khả năng xảy ra sự cố, rủi ro gây ảnh hưởng đến kết quả nhận được. LOCI luôn tự tin là Trung tâm xét nghiệm ADN hàng đầu tại Việt Nam có nhiều chính sách bảo hành và những dịch vụ tối ưu với những điều kiện rõ ràng nhất. Một điều nỏi bật đáng chú ý là kết quả xét nghiệm, giám định tại ADN LOCI có thể được so sánh với hầu hết các Trung tâm xét nghiệm khác tại các nước phát triển trên thế giới và kết quả không hề khác nhau. Đặc biệt, đây là trung tâm duy nhất bảo hành kết quả xét nghiệm tại Việt Nam.