Siete Pecados Coron Palawan photo

Osmena peak to Kawasan falls - Been planning to do an Osmena peak traverse to Kawasan falls trekking? Then read about it through the Exotic Philippines travel blog!