Stosowanie symboli państwowych i terytorialnych w celach zarobkowych.

pochodzeniatak towarów, jak i usług, jednak czy możemy je stosować w celach marketingowych?

„Prawo nie pozwala na umieszczanie symboli Rzeczypospolitej Polskiej na towarach przydzielonych do obrotu handlowego, jednak zezwala sygnowanie ich symbolami państwowymi w wersji obrobionej lub artystycznej, nie wskazując precyzyjnie, co poprzez to jest pojmowane. Zatem jeżeli tylko zmienimy np. odcienie barw lub formę któregoś składnika, symbol ten jest uważany za przerobiony artystycznie i możemy go użyć” informuje portal 3design koszulki powstanie styczniowe

Używanie emblematów województw nie jest sprecyzowane przez prawo, wobec tego zarówno herby, jak i flagi województw mogą być znakiem towarowym. Atrybuty wojewódzkie mogę być traktowane jako dobra osobiste, i wedle kodeksu cywilnego, jeśli następuje ich naruszenie, możliwe jest aby zabraniać ich stosowania. Reguły wykorzystania symboli wojewódzkich są określane przez uchwałę sejmiku województwa odnośnie symboli, jednakowoż większość województw jej nie ma.W przypadku symboli powiatów, gmin i miast jednostki samorządu terytorialnego mogą same stanowić o wykorzystaniu swoich emblematów, jednak zazwyczaj nie ma aktów, regulujących prawo do korzystania z nich. Wobec tego możemy je wykorzystywać na tej samej zasadzie co emblematy województw.

Prawo w kwestii korzystania z emblematów narodowych, jak również pozostałych jednostek samorządu terytorialnego jest niekompletne i może być różnorodnie odbieranie, jednak warto pamiętać, że wszystkie te symbole są częścią naszej tradycji i zawsze powinniśmy okazywać im szacunek.