PHUONG PHAP HgC TIsNG ANH TRo EM HIaU QUq

Trẻ em học tiếng anh qua phương pháp học mà chơi-chơi mà học, vì thế phương pháp để thu hút trẻ em học tiếng anh tốt nhất là nên thu hút trẻ em vào những trò chơi đơn giản giúp trẻ em tiếp cận với tiếng Anh dễ dàng hơn.Trung tâm xin chia sẻ một phương pháp dạy tiếng Anh hiệu quả nhất mà hầu hết tất cả các trung tâm Anh ngữ có giáo viên bản ngữ dạy là cái phương pháp gọi là immersion language teaching, hay còn gọi là content-based.

be28thang

Cách dạy này với 2 nguyên tắc chính:

+ 1. Ném trẻ con vào môi trường ngôn ngữ đó và n