Cvn l

Nói chung, mọi trẻ bị chó cắn đều nên được tiêm phòng càng sớm càng tốt. Nếu trẻ bị chó cắn (không biết là chó dại hay không), hiệu quả phòng bệnh rất cao nếu bé được chủng ngừa sớm trong vòng 2 ngày.Bạn cần sử dụng một miếng vải sạch phủ lên vết thương và băng hờ vết thương lại cho trẻ, không khâu dụng cụ hút sữa bằng tay kín da hay băng quá kín.

Khi b