Verdens reisepakker på nettet

Martin Norman i Greenpeace sier til Sett Utenfra at kampen om Statoil og oljesanden langt fra er over. ”Det holder ikke at Statoil sier de skal gjøre det så rent som mulig, for det er ikke mulig å gjøre slik utvinning på en forsvarlig måte.”

 

 OLJESAND: EIERNE VÅKNET BRÅTT

 

Norman sier at saken kom brått på eiere og politikere, selv om Statoil selv har jobbet med saken i flere år. Mange rakk derfor ikke å reagere ved å stemme mot planene. Greenpeace påpeker også at det er spesielt at de fremmer saken på en slik måte, også derfor var det mange eiere som ikke ville stemme imot prosjektet i førstes omgang.

 

Greenpeace har imidlertid oppnådd at saken ble aktuell – og å få støtte fra mange politikere som føler seg maktesløse, selv Statsråd Solheim. Greenpeace – og den øvrige miljøbevegelse– er innstilt på videre påvirkninger for å få Statoil til å trekke seg ut av prosjektet. Styringsmodellen for statsbedrifter innebærer at Staten ikke går inn i driften – men Greenpeace mener at Canada-prosjekter er så prinsipielt viktig at Staten må finne en måte å kunne utøve eiermakt og ikke bare la slikt skje.

 

 

dagbruddHVORFOR GÅR DET GALT MILJØMESSIG MED OLJEPRODUKSJON AV OLJESAND?

 

Norman forklarer at 20% av oljen ligger så høyt oppe at man kan utvinne fra dagbrudd. Det anvendes store gravemaskiner, og sanden vaskes med masse vann og en god del kjemikalier. Resultatet er betydelige forurensninger – blant annet arsenikk og svovel, 30% av innsjøene er alt nærmest døde av sur nedbør – samme problem som Norge hadde for noen år siden med forurensninger fra kullkraftverk i utlandet.

 

80% av oljen ligger derimot langt nede, og her er dagbrudd intet alternativ. Det er dette Statoil skal i gang med. Store mengder damp presses ned i undergrunnen gjennom rør og man får opp en ”suppe” av oljesand og vann. Til dampproduksjonen trenges store mengder vann og energi. Naturgass er påtenkt, men Canada er tom for naturgass om ti år, og det er søkt konsesjon til fem atomkraftverk i området – dog benekter Statoil bestemt at kraft derifra skal benyttes. Dampproduksjon med naturgass gir store utslipp av CO2.

 

Vel oppe blir ”suppen” renset og store mengder slagg blir liggende igjen. Denne rensingen gir store forurensinger, blant annet svovel og CO2 til luft. Når man så vel har fått en slags råolje, er denne av så lav kvalitet at den må raffineres – slik Statoil også måtte i Venezuela.

 

TATOIL ”FORBRUKER” STORE MENGDER SKOG

 

Statoils prosjekt skal skje utover et område på 1100 km2 med skog, med utallige produksjonssteder. Det er nærmest ugjørlig å håndtere forurensningene fra produksjonen perfekt over et så stort område. Det finnes betydelig mengder løsningsmidler og andre kjemikalier i dampen, og disse har Statoil planer om å håndtere. Raffineringen av den dårlige råoljen kan skje sentralt – men heller ikke her har Statoil planer om å håndtere CO2.

SETT UTENFRAS KOMMENTAR

 

Sett Utenfra vil påpeke det ironiske i at akkurat Norge – som selv har lidd så mye under sur nedbør at det nesten ble opprør da Thatcher i sin tid kom på besøk til lande – skal skape sur nedbør i Canada.

 

For flere detaljer logge på http://www.settutenfra.net/