นักวิศวะได้คิดค้นวงจรแบบใหม่ที่สามารถไล่หนูได้จริง