นักวิศวะได้คิดค้นวงจรแบบใหม่ที่สามารถไล่หนูได้จริง 1

นักวิศวะได้คิดค้นวงจรแบบใหม่ที่สามารถไล่หนูได้จริง 1

คุณจะพูตอะไรหากมีคนมาบอกว่า ไล่หนูราคาถูก  ในห้องใต้ดินของคุณมีหีบทีเต็ม ไปด้วยเหรียญทอง ด้วยความแปลกใจ ตกใจ คุณอาจจะทำอะไรมากมาย หลายอย่าง แต่สิงทีคุณจะไม่ทำอย่างแน่นอนคิอการเพิกเฉย ไม่สนใจ สิงที่ คุณจะต้องทำแน่ ๆ ก็คิอรีบลงไปห้องใต้ดิน ยกหีบที่เต็มไปด้วยทองคำและ นำไปใช้ทันที เคยมีเหตุการณ์ทำนองนี้เกิดขี๋นกับคุณบ้างไหม  ยาเบื่อหนู ที่จริงแล้วคน เราส่วนมากมีหีบทองคำหีบใหญ่ในใจของเราตลอดชีวิตอยู่แล้ว แต่เราไม่คิด ที่จะหยิบมันมาใช้เลย ระหว่างความมีสติ การรู้สิกตัวและความไม่มีสตินั้น มีส่วนที่น่าอัศจรรย์ของจิตที่เรียกว่า “จิตใต้สำนึก” หรีอ •‘ภวังค์” จิตส่วน ที่เรียกว่า “จิตใต้สำนึก” กำจัดหนู  นี้เป็นที่รับทุกอย่างไว้และไม่ปล่อยอะไรออกมาเลย “จิตใต้สำนึก” จิงเปรียบเสมีอนที่เก็บความจำหรีอที่เก็บความรู้ใต้ดินที่กว้าง ใหญ่ไพศาล หากเราอยากจะประสบความสำเร็จจะต้องใช้ “จิตใต้สำนึก” ให้มากที่สุด แต่ดูเหมีอนว่าเรามีแนวโน้มที่จะดำเนินชีวิตเหมีอนยาจกที่นั่งอยู่  ไล่หนูบนฝ้า ที่โตะที่ว่างเปล่าในห้องที่มีดสนิทและเยิอกเย็น ไม่รู้ว่าจริง ๆ แล้วตนมีหีบที่ เต็มไปด้วยทองคำอยู่ในห้องใต้ดินจิตใต้สำนึกของเราสามารถที'จะถูกนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิต

 

วิธีไล่หนู