ผู้ประกอบการกิจการประสบปัญหาหนู มาทำลายข้าวของเต็มโกดัง ตอนที่ 1

ผู้ประกอบการกิจการประสบปัญหาหนู มาทำลายข้าวของเต็มโกดัง ตอนที่ 1

หลายปีมาแล้วดยุคแห่งอาสชูนาเมีองเนเป็ลเสด็จไปเมิองบาร์เชโลนา ในประเทศสเปน ยาเบื่อหนู สมัยนั้นตามท่าเรีอจะเห็นแต่เริอแจวใหญ่ที่มีนักโทษเป็น ฝิพาย เมื่อดยุคเสด็จลงไปในเรีอทรงเรียกนักโทษแต่ละคนเข้าเฝัาเฟ้อถามว่า ทำไมจึงต้องมาเป็นทาสแจวเรีออยู่ในเรีอลำนี้ ดยุคได้ฟังโศกนาฏกรรมของ  กำจัดหนูไฟฟ้า นักโทษแต่ละคนด้วยความเศร้าสลดพระนัยนักโทษคนแรกทูลพระองค์ว่าเขาต้องกลายเป็นนักโทษเพราะว่าผู้ พิพากษารับสินบนจากด้ตรูยองเยา เขาจึงถูกลงโทษอย่างไร้ความยุติธรรม ไล่หนูราคา  นักโทษคนต่อมาทูลว่าด้ตรูของเขาจ้างพยานเฟ้อให้การเท็จใส่ร้ายเขา ท่าให้ เขาแพ้คดี นักโทษคนที่สามทูลว่าเขาถูกเฟ้อนสนิททรยศ เฟ้อนคนนั้นหนีการ ตัดสินคดี ปล่อยให้เยารับกรรมแต่เพียงผู้เดียว ในที่สุดดยุคก็ได้พบนักโทษ ที่ทูลพระองค์ว่า “ข้าพเจ้าต้องเป็นนักโทษ การกระทำ'ยองข้าพเจ้าสาสม เครื่องไล่หนูสีขาว  แก'โทษานุโทษที'ข้าพเจ้าไต้รับ ไม้ไล่หนู  ข้าพเจ้าต้องการเงิน เลยยโมยกระเปีา สตางค์ยองผู้อื่น ความทุกข้ของข้าพเจ้าสาสมกับความผิดที่ทำลงไปแล้ว,, ดยุคแปลกใจมากที่ได้ยินคำพูดของนักโทษคนนี้ พระองค์ทรงหันไปทางกัปตัน เรีอทาสลำนั้นพร้อมทั้งตรัสว่า “ชายเหล่านี้เป็นผู้บริสุทธิ้ พวกเยาต้อง

 

เครื่องไล่หนู