หนู คือพาหะนำโรคร้ายมาสู่คน ควรป้องกันด้วยการติดตั้งเครื่องไล่หนู ตอนที่ 2

จงเลิกความคิดที่ว่าสิงต่าง ๆ  กำจัดหนูในบ้าน จะถูกต้องไม่ได้หากคุณไม่กังวลเกี่ยวกับมัน จงเลิกกังวล เหมือนกับนักว่ายนี้าเลิกใช้ชูชีพเมื่อเขาตระหนักว่าเขา สามารถว่ายนี้าไต้เองโดยไม่ต้องใช้ชูชีพช่วย หากคุณเคยหัดว่ายนี้าคุณคง เครื่องไล่หนูราคา จำได้ว่าตอนแรก ๆ นี้นคุณจะตีนํ้าเปะปะไปเริ่อย ๆ แม้ว่าจะใช้ความพยายาม อย่างมากแต่ดูเหมือนว่าคุณไม่ไต้เคลีอนที่ไปไหนเลย ทันทีที่คุณลอยตัวไต้ คุณจะตะโกนด้วยความตีนเต้นว่า “ฉันว่ายนํ้าเปีนแล้ว” การที่คุณสามารถ ว่ายน้ำ'นั่นเพราะคุณพัฒนาเทคนิค'ในการปล่อยตัวคุณเอง'ใหัพักผ่อนททง สมอง หริอการลดความเครียดทางสมองนั่นเอง วงจรไล่หนู  คุณสามารถตะโกนว่า “ฉัน ว่ายนํ้าเป็นแล้ว ฉันสามารถว่ายนํ้าโดยไม่ต้องกังวลอีทแล้า,, หลังจาก หัดว่ายนั่ามานานพอประมาณ ทำไมคุณจึงไม่บอกตัวเองบ้างว่าน ตัวนำไฟฟ้า “ฉันจะ อยู่โดยไม่กังวลในทะเลชีวิตเหมือนกับทีฉันว่ายนํ้าไนทะเล,, เพราะตลอด เวลาที่คุณกังวล ชีวิตของคุณไม่ราบริ่นเหมือนทะเลที่มืพายุ และในไม่ช้าคุณ จะต้อง'จมนี้าดาย  ไล่หนูในรถยนต์ ในทางกลับกันหากคุณพยายามที่จะดำเนินชีวิตอย่างสงบ พยายามที่จะให้วันแต่ละวันยองคุณเป็นวันที่ไร้กังวล คุณจะอยู่บนเส้นทาง ส่การหัดว่ายนี้าอย่างสงบในทะเลชีวิต ผลที่ไต้ก็คิอชีวิตของคุณจะดีขี้นมาก

 

วิธีไล่หนู