PZU szykuje zmiany dotyczące grup klientów

- Trudny rynek klienta korporacyjnego wymaga koncentracji si i uwagi, by sprosta wyzwaniom biznesowym. Tworzc PZU 3.0 chcemy aktywnie rozwija obszary, w ktrych jest istotny potencja wzrostowy. Oprcz dziaalnoci ubezpieczeniowej, prowadzi te dziaalno w zakresie zarzdzania otwartym funduszem emerytalnym, funduszami inwestycyjnymi i programami oszczdnociowymi. Teraz, pozostajc w zarzdzie spki yciowej i majtkowej, bdzie odpowiedzialny za pion klienta korporacyjnego w Grupie PZU.

Grupa kapitaowa Powszechnego Zakadu Ubezpiecze SA (Grupa PZU) jest jedn z najwikszych instytucji finansowych w Polsce, a take Europie rodkowo-Wschodniej.

- Strategia PZU 3.0 wyznacza ambitne cele dotyczce wzrostu biznesu ubezpieczeniowego w poszczeglnych segmentach, kadc nacisk na wysoki poziom obsugi klienta. Z kolei Krzewina bdzie odpowiedzialny za pion klienta korporacyjnego.

W zwizku ze zmianami rezygnacj z funkcji prezesa zarzdu PZU ycie zoy Dariusz Krzewina. Do tego potrzeba jasnych i klarownych produktw i silniejszego wykorzystania nowych technologii. Bartosz Krupa/East News Andrzej Klesyk, prezes PZU

Zmiany na wysokich stanowiskach w Grupie PZU. Potrzeba do tego wzmocnienia segmentw i skupienia si na poziomie zarzdczym na kliencie. Planujemy wdroenie systemowych rozwiza zwikszajcych efektywno sprzeday, rozwj doradztwa w zarzdzaniu ryzykiem oraz najwyszy poziom jakoci obsugi klientw i brokerw - powiedzia Krzewina.Za ofert produktow, polityk cenow, marketing w Grupie PZU, Link 4 oraz koordynacj dziaa sprzedaowych pomidzy segmentami odpowiada bdzie Witold Jaworski, ktry obejmie te funkcj prezesa zarzdu PZU ycie.

Zobacz te: Wojna cenowa na rynku OC wyniszcza ubezpieczycieli. Podwyki s nieuniknione?

Polub Money.pl na Facebooku:

http://www.money.pl/adrss/artykul,1916084.html#utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=rss

Andrzej Klesyk, prezes PZUFot. Kluczowe bdzie przy tym stworzenie w przyszoci ekosystemu budujcego lojalno oraz zwikszajcego zaangaowanie klientw - powiedzia Jaworski, cytowany w komunikacie.

Po zmianach Witold Jaworski obejmie funkcj prezesa PZU ycie zastpujc Dariusza Krzewin. Dlatego postanowilimy w ramach caej Grupy PZU osobno przypisa zakresy odpowiedzialnoci dla segmentw klienta indywidualnego i korporacyjnego - powiedzia Klesyk.

- Chc, bymy pozostali liderem wyznaczajcym standardy dla rynku. W tym obszarze nastpi zauwaalna ofensywa. Aktywa grupy PZU wyniosy 67,57 mld z na koniec 2014 roku.. Ubezpieczeniowy gigant dzieli odpowiedzialno szefostwa na segment klientw indywidualnych i klientw korporacyjnych - poinformowa prezes PZU i przewodniczcy rady nadzorczej PZU ycie Andrzej Klesyk (na koszt strony www zdjciu)