KNF do ubezpieczycieli: podnieście ceny ubezpieczeń komunikacyjnych

Dodaje, e naley wprowadzi take skadk minimaln, ktra nie podlegaaby adnemu systemowi zniek.

Wedug podanych przez Polsk Izb Ubezpiecze danych w pierwszym proczu tego roku ubezpieczyciele mieli 327 mln z straty technicznej na OC. Nadzr obawia si, e wkrtce wyczerpani ni ubezpieczyciele strac pynno finansow i nie bd w stanie wypaca odszkodowa.

We wtorek w tej sprawie zwrci si do ubezpieczycieli szef KNF Andrzej Jakubiak. Ostatni raz podobne pismo wysano blisko cztery lata temu. Komisja Nadzoru Finansowego apeluje do towarzystw ubezpieczeniowych o podwyszenie cen ubezpiecze OC paconego przez kierowcw. do 3,3 mld z.

- To powstrzymywanie si przez zakady ubezpiecze przed podwykami taryf ze wzgldu na ostr konkurencj rynkow i obaw przed spadkiem przychodw - pisze Jakubiak. Jego zdaniem koszty sdowe tylko zmniejszaj ich rentowno, a taniej porozumie si na etapie mediacji.

Wanie dlatego Jakubiak chce, by firmy przejrzay swoje taryfy i podwyszyy ceny. Jak wida uwagi niewiele day.

Stwierdza te, e jest to grone dla caego systemu ubezpieczeniowego. Dla wielu towarzystw sprzeda OC czy AC stanowi koszt strony www bowiem znaczn cz dochodw. Tumaczy te z czego wynika takie zanianie cen OC.

- Szczeglnie dla ubezpiecze flotowych, ubezpiecze sprzedawanych w tzw. pakietach dealerskich, ubezpiecze pojazdw ciarowych - napisa. Szef KNF pisze, kto dokadnie powinien paci wysz skadk.

http://www.money.pl/adrss/artykul,1916400.html#utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=rss

KNF w sprawie nierentownego rynku ubezpiecze komunikacyjnych pisze do towarzystw ju po raz drugi. Dzi firmy czsto zaniaj jego koszt, bo prowadz midzy sob wojn cenow. w sposb, ktry zapewni jej adekwatno w stosunku do zobowiza z umw ubezpiecze". W licie otwartym napisa m.in., e w zwizku ze zmianami na rynku i w prawie "zwraca uwag na konieczno prawidowego ustalania skadki ubezpieczeniowej tzn. Co ciekawe w tym samym czasie koszt samych odszkodowa z tytuu OC wzrs o14,6 proc. rok do roku i wyniosy 4 mld z. Izba dodaa, e mimo tak zych wynikw wpywy ubezpieczycieli z tytuu OC spad o 1,4 proc. Szef KNF dodaje, e towarzystwa le wyliczaj skadki, a cz nawet celowo je obnia, dumpingujc rynkowe ceny.

Jakubiak chce te, by ubezpieczyciele nie procesowali si ze swoimi klientami. Wpyw na to maj rosnce koszty reklamy i systemw sprzeday, coraz powszechniejsze zniki, a z drugiej strony wiksza szkodowo. Jak doda, to nie tylko kwestia jego proby, ale take wymogw polskiego prawa.

Jakubiak w pimie zwraca uwag, e od dwch lat rentowno ubezpiecze komunikacyjnych spada. A brak zysku w tym segmencie rynku, moe rzutowa na wypacalno ubezpieczycieli.. Na AC strata signa 27 mln z