MIRR – zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu

Przynajmniej wizualnie :-).

MIRR wzr 1

MIRR interpretacja

Interpretacja jest prosta. Korzystamy z wzorw na FVt i PVk.

OkresNCF +NCF FVtPVk010.000,000,0010.000,0012.000,002.524,950,0022.500,002.977,540,0033.000,003.370,000,0043.500,003.710,000,0054.000,004.000,000,00RAZEM:15.000,0010.000,0016.583,2910.000,00

Obliczamy MIRR:

MIRR (Modified Internal Rate of Return), czyli zmodyfikowana wewntrzna stopa zwrotu. Ostateczny koszt strony www wzr bdzie wyglda nastpujco:

MIRR wzr 2

MIRR przykad 1

MIRR przykad 2

MIRR to stopa dyskontowa przy ktrej zaktualizowana warto kocowa dodatnich przepyww pieninych jest rwna wartoci biecej ujemnych przepyww pieninych.

MIRR przykad

Przeksztacajc powysze rwnanie wyznaczamy MIRR:

Zakadamy, e stopa dyskontowa jest rwna stopie reinwestycji i wynosi 6%.

Obliczenia najlepiej przeprowadzi w tabeli. Jeeli stopa procentowa MIRR jest wiksza od stopy dyskontowej (i granicznej stopy procentowej) akceptujemy projekt, jeeli jest nisza odrzucamy.

Przy porwnaniu projektw wybieramy oczywicie ten, ktry charakteryzuje si wysz stop MIRR.NewsletterMog Ci te zainteresowa...

A teraz przykad.

MIRR przykad

Przykad bdzie oparty na tych samych danych, ktre byy w przykadzie dla IRR.

Cae uproszczenie polega na tym, e oddzielnie rozpatrujemy warto przysz sumy dodatnich przepyww (FVt) i obecn warto sumy nakadw kapitaowych (PVk).

MIRR wzr 3

COFt ujemne przepywy pienine w okresie t,

CIFt dodatnie przepywy pienine w okresie t,

r stopa dyskontowa (koszt kapitau),

n okres w latach uwzgldniajcy zarwno okres nakadw, jak i eksploatacji,

MIRR zmodyfikowana wewntrzna stopa zwrotu.

http://feedproxy.google.com/~r/4business4you/~3/WUgzGJU87Y0/

Lewa strona rwnania to warto bieca ujemnych przepyww pieninych przy stopie dyskontowej odpowiadajcej kosztowi kapitau.

Jeli chodzi o praw stron rwnania, to w liczniku mamy warto przysz dodatnich przepyww (na koniec ostatniego okresu) wyliczon w oparciu o zaoenie, e s one reinwestowane po koszcie kapitau.

Powysz definicj oddaje formua:. Obok NPV i IRR jest to kolejna z dynamicznych metod oceny projektw inwestycyjnych.

Jest ona w pewnym sensie odpowiedzi na problemy / ograniczenia zwizane z metod IRR.

Wyglda to moe do skomplikowanie, ale mona sobie to troch uproci, dokonujc prostych podstawie