Kto może odpowiadać za utratę sprzętu zimowego?

Najczciej odbywa si to ustnie. Najczciej jest on tani, ale te wpraktyce mao wartociowy zuwagi na liczb wycze odpowiedzialnoci zakadu ubezpiecze czy inne ograniczenia. Poszkodowany klient powinien jedynie wykaza poniesion szkod, awic fakt utraty lub uszkodzenia rzeczy wniesionej do pensjonatu.

Co innego, gdyby kradzie nastpia zzamknitego baganika samochodu, zprzechowalni bagau czy zzamknitego pomieszczenia wpensjonacie. Nale do nich przypadki, wktrych szkoda wynika np. Zakad ubezpiecze nie wypaci bowiem odszkodowania, jeeli utrata sprztu nastpi zniezabezpieczonego miejsca przeznaczonego na pozostawienie sprztu przed restauracj czy zdachu samochodu.

Natomiast przyjte wpolskim Kod