​Kraków w walce ze smogiem - zapowiedź darmowej komunikacji i ograniczeń ruchu

Jak wyjani takie sytuacje zdarzaj si 10 - 12 razy do roku.

Alarm smogowy wPolsce jest ogaszany, gdy redniodobowe stenie pyu zawieszonego PM 10 wpowietrzu przekroczy 300 mikrogramw na metr szec. Decyzj wtej sprawie musz podj radni istanie si na to najwczeniej na pocztku grudnia.

Wnocy prognozy bd weryfikowane zrzeczywistymi wynikami pomiarw, tak by krakowianie ju owicie wiedzieli, czy mog korzysta zdarmowej komunikacji czy nie. Krasiskiego wynioso 260 mikrogramw/m szec., aw Nowej Hucie - 230 mikrogramw/m szec.).

http://interia.pl.feedsportal.com/c/34004/f/618045/s/4ba324a4/sc/3/l/0Lfakty0Binteria0Bpl0Cmalopolskie0Cnews0Ekrakow0Ew0Ewalce0Eze0Esmogiem0Ezapowiedz0Edarmowej0Ekomunikacji0Ei0Eo0HnId0H19251210Dutm0Isource0FFakty0Gutm0Imedium0FRSS0Gutm0Icampaign0FRSS/story01.htm

Smog w Krakowie /Beata Zawrzel/REPORTER /East News Smog w Krakowie /Beata Zawrzel/REPORTER /East News

Trwaj konsultacje dotyczce ograniczenia wjazdu koszt strony www do centrum Krakowa samochodw powyej 3,5 tony.

Doradca prezydenta ds. Obowizywaby on na obszarze wyznaczonym ulicami: od Alei Trzech Wieszczw, przez ul. Na pocztku listopada wmiecie obowizywa drugi stopie zagroenia smogowego, aredniodobowe stenie pyu zawieszonego PM10 przekraczao 200 mikrogramw/m szec. (przy al. Krasiskiego. jakoci powietrza Witold miaek mwi, e darmowe przejazdy komunikacj miejsk byyby wprowadzane tylko wtedy, gdy stenie pyu PM 10 przekroczy wskazan warto rwnoczenie na trzech stacjach pomiarowych: wKurdwanowie, Nowej Hucie iprzy al. Komunikaty maj by zamieszczane na stronach internetowych, wmediach oraz wywietlane na elektronicznych tablicach na przystankach.

Ze stowarzyszeniami kupcw iprzedsibiorcw konsultowany jest obecnie projekt wprowadzenia staego zakazu wjazdu do centrum Krakowa samochodw powyej 3,5 tony. "W takiej sytuacji chcemy wprowadzi darmow komunikacj miejsk dla osb legitymujcych si dowodem rejestracyjnym iobejmujc tyle osb, na ile zarejestrowane jest auto" - mwi wczwartek prezydent Jacek Majchrowski.

"Te ograniczenia wejd wycie po zakoczeniu konsultacji, najprawdopodobniej wgrudniu" - mwi Jarosaw Kielar, kierownik zespou zarzdzania ruchem wZarzdzie Infrastruktury Komunalnej iTransportu wKrakowie.

To rozwizanie ma skoni kierowcw do pozostawienia samochodw wdomu. Dietla, Grzegrzeck, Powstania Warszawskiego, Wita Stwosza, zwyjtkiem wyznaczonych godzin, wktrych dozwolone byoby zaopatrzenie sklepw irestauracji.

Prezydent Krakowa doda, e Krakowski Alarm Smogowy proponuje zwoanie "okrgego stou" ws. Przy steniu 200 mikrogramw na metr szec. Wsobot kilkaset osb uformowao na pycie Rynku Gwnego wKrakowie napis "SOS", ktry zosta sfotografowany zwiey ratuszowej. smogu. obowizuje stan ostrzegawczy.

Wadze Krakowa chc informowa mieszkacw ozagroeniu smogiem, ju gdy stenie pyu zawieszonego PM 10 wpowietrzu przekroczy 150 mikrogramw na metr szec. mieszkacy maj by informowaniu dzie wczeniej.. "Uwaam, e byoby to sensowne, pod warunkiem, e wezm wnim udzia fachowcy iprzedstawicielem samorzdu wojewdzkiego isamorzdy gmin ociennych wok Krakowa, bo znaczna cz zanieczyszcze napywa spoza miasta" - mwi prezydent.

Otym, e zanieczyszczenie pyem zawieszonym moe przekroczy wedug prognoz 150 mikrogramw na metr szec. Polskiego alarmu smogowego. Dalsze ograniczenia dotyczce rwnie bardzo ruchliwych Alei Trzech Wieszczw izamknicia ich dla samochodw powyej 7 t, s dyskutowane, ale trudne do wprowadzenia ze wzgldu na problem zwyznaczeniem objazdw.

Zdecydowanych dziaa wadz miasta wwalce ze smogiem domagaj si dziaacze wielu organizacji istowarzysze, m.in