กำจัดหนูด้วยสารส้ม มี 3 ขั้นตอน ดังนี้

Posted by petlover, 4 years ago

ข้าพเจ้าลงความเห็นว่า ท่านผู้คุมอำนาจบริหารเหล่านั้น ท่านไม่ใช่คนใจร้าย ใจดำ ท่านก็เป็นคนที่รักเพื่อนมนุษย์เหมือนกันทุกคนเพียงแต่ท่านเคยชินแต่การคำนวณผลประโยชน์ของตนเอง และปล่อยผ่านความทุกข์ยากของผู้อื่นกำจัดหนู ถ้าท่านคิดแค,สภาวะจริงตามสามัญสำนึกธรรมดา ไม่ต้องไปเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญที่ไหน ท่านก็เห็นที่นี่เดี๋ยวนี้ เห็นเจนตาทุกวัน โฆษณานั้าบำรุงกำลังที่จับจุดอ่อนของผู้ชายไทยขายแรงงาน เงิน ๑๐๐ บาท ต่อวันต้องเป็นค่านั้าดื่มบำรุงกำลังอย่างน้อย ๒๐ บาท ค่าเบียร์อีก รวมแล้วยังมิไต้กินข้าวเลยค่าแรงงานก็หมดไปแล้ว ชีวิตของผู้ใช้แรงงาน เครื่องไล่หนูราคานอกจากจะไต้เงินค่าแรงตาแล้ว ยังต้องบริโภคสินค้าที,ไม่จ้าเป็น แต่เป็นสินค้าที,สปอนเซอร์กีฬาบ้าง มหกรรมบันเทิงบ้างถ้าท่านผู้บริหารและคนไทยทุกคน ไต้มองเห็นความจริงที่นี่และเดี๋ยวนี้ ว่าทกคนมีจดอับ จดตีบตัน ในการสร้างจินตนาการทับทวีคิกอย่างวักยาศาสตร์ของเลขจำนวน ปล่อยให้น้กวิซาการจำนวนไม่กี่คน สร้างโครงการที่ไม่ควรสร้างวงจรไล่หนูโดยอ้างโลกาภิวัตน์ แล้วมีผลกระทบทั้งระยะสั้น ระยะยาวต่อทุกสิ่งทุกอย่างในประเทศไทย ทั้งที่เห็นได้ทางรูปแบบ และที่ฝังอยู่ในจิตอีกนับไม่ถ้วน

 

วิธีไล่หนู