ain itu penyakit yang ada perlu membenteng diri daripadanya

ain itu penyakit yang ada perlu membenteng diri daripadanya