กำจัดหนู อย่างไรให้ได้ผล บทความจากนักวิเคราะห์

กำจัดหนู อย่างไรให้ได้ผล บทความจากนักวิเคราะห์

เราใช้โลกาภิวัตน์อย่างเป็นทาสหรืออย่างเป็นไทยกันแน่ เราควรนำความคิดแยบคายของพุทธธรรมมาใช้แทนที่จริยธรรมสากล อย่าพยายามปลูกแอป เครื่องไล่หนูในรถยนต์ เปิลในจิตเด็กไทยเลย มันยากมาก เด็กไทยยิ่งเคราะห์ร้ายมากอีกด้วยการสำนึกได็ไม่เรียกว่า สาย ควรรู้คุณค่าของความสำนึกผิดแล้วตริตรองคิดใหม่ให้ถูกตามหลักพุทธธรรมเรื่องของโลก ไม่ว่าจะเป็นโลกแนววิทยาศาสตร์หรือแนวพุทธศาสตร์ต้องใช้ให้พอดี ถ้าใช้กันอย่างสุดโต่งแล้ว มักจะนำความเดือดร้อนให้กับผูใช้ เพราะโลกมีเอกลักษณ์ของความเป็นคู, มีบวกมีลบมีประโยชน์เสียประโยชน์อยู่ที่เดียวกัน จงมีสติใช้ทุกอย่างที่เป็นโลกอย่างพอดี จิตจึงถูกโลกกดทับได้น้อยที่สุดเพื่อนร่วมฤกข์ กำจัดหนูถาวร  เพื่อนร่วมอบายในสมัยก่อนที่ชีวิตปราศจากเทคโนโลยีอำนวยความสะดวกความรวดเร็ว ดุจด้งปัจจุทัน การเจริญเติบโตของเด็กทุกคน จะซึมซาบความทุกข์จากการดำรงปกติอย่างชัดเจนคิดอย่างไร เรียกว่าโลกาภิวัตนสังคมไทยมิได้นำทฤษฎีรูปเป็นใหญ่มากำหนด “ราคาสินค้า”อย่างแยบยลเท่านั้น แต่ได้อพยพจริยธรรมสากลมาใช้กับ คลื่นไล่หนู เยาวชนไทยรวมทั้งสังคมไทยที่เป็นเบี้ยล่างของการต่อสู้ทางความคิดอีกด้วยเด็กไทยเคยได้รับการฟูมฟักอบรมด้วยค่านิยมที่บ่มเพาะความเจริญของพุทธจิต การเจริญรัยได้สร้างความอ่อนโยน ความอ่อนน้อมความยำเกรง ความรักนวลสงวนตัว ความมีสายใยแห่งความกตัญญูและความละอายชั่วกลัวบาปอยู่ในกมลสันดาน

 

เครื่องไล่หนู