Jak brzmieć waluty w sieci?

kantor internetowy dla firm jest aktualnie możliwa. Dosyć tego tylko specyfikować jej dar - nazwać walutę, sumę i kategoria transakcji (kupno, sprzedaż).