5 gợi ý để trở thành cha mẹ tốt trong mắt trẻ

5. Sự nhất quán trong việc dùng phương pháp kỷ luật

Cách dạy bé hiệu quả nhất là nói về các quy định trước, sau đó là khen thưởng khi bé làm đúng. Khi bé làm đúng hãy khen ngợi hoặc cho bé một món quà nhỏ. Bằng cách này, bé sẽ ghi nhớ những hành do choi cho be so sinh vi tốt.

Hầu hết trẻ em sẽ phản ứng với tình huống này bằng cách thay đổi hành vi để có điều mình muốn. Kỹ thuật này sẽ giúp bé tự hiểu về hành vi của mình và tự thay đổi sau khi nhận ra đó là điều không đượ