Máy phát 15122015

. Máy phát Cummins 800kva Máy phát Cummins 750kvaNhưng do bảo dưỡng không đúng, cũng có thể gây ra hiện tượng kết nối rod mang âm thanh bất thường.

Kết nối rod mang hiệu quả âm thanh bất thường là:

① khi động cơ đột nhiên tăng tốc, liên tục gõ âm thanh rõ ràng, âm thanh sắc nét hơn, ngắn, rắn, âm thanh với sự tăng tốc độ động cơ và gia tăng với sự tăng tải tăngMáy phát Cummins 1000kva  Máy phát Cummins 850kva② âm thanh này khi nhiệt độ động cơ thay đổi rất ít thay đổi;

MÁY PHÁT ĐIỆN CUMMINS

② thanh truyền bore mặc, đi bụi mắt trụ cắm dầu, tạp chí có hình elip, và các tạp chí mang xấu.

③ mang chất lượng hoặc gắn vấn đề, vì vậy mang biến dạng, kết quả hợp kim ra khỏi bụi cây và đốt. Máy phát Cummins 1250kva Máy phát điên Cummins 1125kva

③ xe đang hoạt động, sự xuống số ga hoặc upshift bởi một khốc liệt đổ xăng khi động cơ đang ghe "miệng khi miệng khi" bộ gõ. Máy phát Cummins 1000KW  Máy phát Cummins 900KW

Máy phát điện Cummins