Ang pulong sa Ginoo..

Ang pulong sa Ginoo..Ang mag patalihug sa pulong sa Ginoo malipayon ang iyang kinabuhe..