Yeni Web Tasarım Standartları ve SEO

Site tasarımı esnasında SEO odaklı dikkat edilecek birçok nokta oluyor. Mesela bir internet sitesinin hem ziyaretçilerine hitap etmesi gerekiyor, hem de Google’ın gözüne girmesi gerekiyor. Bu gibi birçok konuyu dikkate alarak siteleri tasarlayan tasarımcılar, aslında belirli başlı standartlar etrafında toplansa da, bu standartlar sürekli güncelleniyor ve gelişim gösteriyor. Burada elbette profesyonel bir SEO uzmanı ile çalışmak da önemli bir konu.

Standartlar Her Zaman Önemli

Yeni web tasarım standartları bu nedenle her zaman önem taşıyor. Bugünlerde söz konusu bu standartların CSS kalitesiyle şekillendiğini söylemek mümkün… Yine bir internet sitesinin W3C standartları ile ne kadar ilişkili olup olmadığı, yeni standartlarda önem taşıyor.

Bu nedenle yeni standartlara dikkat edenler W3C hatalarını sorgulatarak, bu hataları düzeltme yoluna gidebilirler.