3 chỉ số đo tăng trưởng của con mẹ không thể không nhớ

Vòng đầu của trẻ sơ sinh là 32-34cm, lúc 1 tuổi là 44-46cm, 2 tuổi là 48cm và đến 5 tuổi vòng đầu là 50cm.Lúc 12 tháng chiều cao địu trẻ em mothercare 4 tư thế của trẻ đạt được 75cm.

Tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm thứ hai của trẻ là 10cm, mức tăng trung bình hàng năm thứ ba 4 ~ 7.5cm.

0 tháng tuổi – 34,8 cm

12 tháng tuổi – 45 cm

33 tháng tuổi – 48,4