Tranh chấp quyền nuôi con khi nam nữ sống chung như vợ chồng không đăng ký kết hôn abc

Tranh chấp quyền nuôi con khi nam nữ sống chung như vợ chồng không đăng ký


kết hôn Thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty TNHH 2 thành viên trở lên


Hiện nay, thực trạng nam nữ sống chung như vợ chồng không đăng ký kết hôn là khá phổ


biến. Bởi vậy, một vấn đề đặt ra khi họ không sống chung vơi nhau nữa: ai sẽ là người


nuôi con, và trách nhiệm cha mẹ đối với con sẽ như thế nào? Có được pháp luật bảo vệ


hay không? Luathieugia sẽ giải đáp những thắc mắc trên như sau:


Theo Luật hôn nhân gia đình 2014 tại Điều 15 quy định về quyền, nghĩa vụ của cha mẹ


và con trong trường hợp nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký


kết hôn: Thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty TNHH một thành viên


- Quyền, nghĩa vụ giữa nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng và con được


giải quyết theo quy định của Luật này về quyền, nghĩa vụ của cha mẹ và con.


Như vậy, dù không có đăng ký kết hôn nhưng quyền và nghĩa vụ đối với con cái vẫn


được giải quyết theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình về quyền và nghĩa vụ cha


mẹ với con. Giảm vốn điều lệ công ty cổ phần


Theo đó, Điều 81 Luật hôn nhân và gia đình quy định:


Việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con sau khi ly hôn


- Sau khi ly hôn, cha mẹ vẫn có quyền, nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng,


giáo dục con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc


không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình theo quy định


của Luật này, Bộ luật dấn ự và các luật khác có liên quan.


- Vợ, chồng thỏa thuận về người trực tiếp nuôi con, nghĩa vụ, quyền của mỗi bên


sau khi ly hôn đối với con; trường hợp không thỏa thuận được thì Tòa án quyết


định giao con cho một bên trực tiếp nuôi căn cứ vào quyền lợi về mọi mặt của con;


nếu con từ đủ 07 tuổi trở lên thì phải xem xét nguyện vọng của con.


- Con dưới 36 tháng tuổi được giao cho mẹ trực tiếp nuôi, trừ trường hợp người mẹ


không đủ điều kiện để trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con


hoặc cha mẹ có thỏa thuận khác phù hợp với lợi ích của con


Trân trọng!