không cho hoặc hạn chế vệ sinh cá nhân

 
Hành vi hành hạ thành viên trong gia đình xử phạt hành chính hay truy cứu trách nhiệm hình sự

+ Đối xử tồi tệ với thành viên gia đình như: bắt nhịn ăn, nhin uống, bắt chịu rét,

mặc rách, không cho hoặc hạn chế vệ sinh cá nhân

+ Bỏ mặc không chăm sóc thành viên gia đình là người già yếu, tàn tật, phụ nữ có

thai, phụ nữ nuôi con nhỏ

- Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc xin lỗi công khai khi nạn nhân có yêu cầu đối với hành vi quy định tại

Khoản 1 Điều này
Giảm vốn điều lệ công ty TNHH hai thành viên trở lênChuyển đổi công ty TNHH thành công ty cổ phầnGiám đốc Công ty TNHH có được làm giám đốc Công ty khác không?