5 gợi ý để trở thành cha mẹ tốt trong mắt trẻ

Hãy lập giúp con một bản quy tắc và dính nó vào nơi quy định giống như những thành viên khác trong gia đình. Những quy tắc này sẽ chỉ cho bé thấy điều gì là được phép và đây là một cách rõ ràng nhất để bé biết hành vi nào được coi là tốt.

3. Nghệ thuật tăng cường tiêu cực

Nghệ thuật này hoàn toàn khác với kỹ thuật tích cực ở trên. Ở đây, các hành vi không đúng của trẻ sẽ bị đánh dấu lại và dùng nó làm cơ sở để ngăn chặn hành vi xấu của bé tái diễn.

Cách dạy bé hiệu quả nhất là nói về các quy định trướ