ใจของผู้หัดใหม่ สำหรับเตรียมรับมือกับหนูที่เป็นพาหะนำโรค ตอนที่ 2

ใจของผู้หัดใหม่ สำหรับเตรียมรับมือกับหนูที่เป็นพาหะนำโรค ตอนที่ 2

ด้วยแนวทางเช่นนี้ การสอนจึงเริ่มต้นขึ้นเป็นเวลานานหลายสัปดาห์อาจารย์นกฮูกสอนให้ปิงรู้จักกับสิ่งต่างๆมากมาย เริ่มจากความสำคัญของการกล้าเสี่ยง ไล่หนูด้วยธรรมชาติ ไม่ใช่เสี่ยงแบบหลับหูหลับตาจนนำไปสู่ความล้มเหลวครั้งแล้วครั้งเล่า แต่เป็นการเสี่ยงที่มีการวางแผน และจังหวะก้าวของการกระทำที่แน่ใจว่าจะมีโอกาสประสบความสำเร็จสูงสุดอาจารย์นกฮูกอธิบายว่าเพื่อจะได้มีโอกาสพบกับเรื่องราวที่มหัศจรรย์ คนเราต้องมีประสบการณ์ในการเสี่ยงด้วย ความเสี่ยงพลิกความเป็นไปได้ ให้กลายเป็นจริง  ปืน ทบนัปีย่luฝีระนทัฟิปีรรย์แต่อาจารย์นกฮูกก็พรรเตือนลูกศิษย์ให้ตระหนักถึงความสำคัญของการที่ต้องเข้าใจผลที่จะตามมาของการเสี่ยงให้ถ่องแท้เช่นเดียวกัน“ความเสี่ยงที่มีความชัดเจนเป็นความเสี่ยงที่สำเร็จแล้วครึ่งหนึ่ง”อาจารย์นกฮูกกล่าว“เข้าใจความเสี่ยงให้ถ่องแท้ กำจัดหนูถาวร กำหนดความหมายของความเสี่ยงด้วยถ้อยคำที่กระชับ คำนึงถึงอุปสรรคและความยุ่งยากที่เจ้าจะต้องฝ่าฟันไปให้ได้ เพื่อให้ได้มาซึ่งความสำเร็จ“เตรียมพร้อมสำหรับสถานการณ์ฉุกเฉินทุกรูปแบบ ให้นึกถึงสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดว่ามีอะไรบ้าง และมีแผนสำรองอะไรไว้ด้วยพูดสันๆ ให้ได้ใจความที่สำคัญมากๆ ก็คือ ดูลาดเลาให้ดีเสียก่อนแล้วค่อย “ไม่มีความเสี่ยงใดที่จะใหญ่ไปกว่าการบ่ายเบี่ยงหลีกเสี่ยงไม่ยอมรับความเสี่ยงในตัวเอง”

 

วิธีไล่หนู