profil Kanceláries.r.o, Advokátska Kancelária Lányiová.


AK poskytuje kompletný právny servis a právne poradenstvo právnickým a-J fyzickým osobám, a to ako podnikateľom, ktorí vykonávajú alebo majú záujem vykonávať svoje obchodné aktivity na území Slovenskej republiky, tak občanom (nepodnikateľom), ktorí potrebujú právnu pomoc pri ochrane ich osobných alebo majetkových záujmov. Advokátska kancelária Patajová Pataj Banská Bystrica poskytuje svojim klientom právnu pomoc predovšetkým v oblasti práva duševného vlastníctva vrátane práva priemyselného vlastníctva, obchodného, občianskeho práva , práva k nehnuteľnostiam a správneho práva. Ďalšou významnou oblasťou práv, ktorej sa naša advokátska kancelária venuje je právo priemyselného vlastníctva a-v jeho rámci najmä právam na označenie.

Vďaka využívaniu najmodernejších informačných technológií, profesionalite odborného personálu a optimalizácií pracovných postupov dokáže kancelária vyhovieť a-J najnáročnejším požiadavkám klientov pri garancii kvality poskytovaných právnych služieb. Advokátska kancelária Koncová & Partners vznikla v roku 2015 s cieľom poskytovať ochranu práv a záujmu širokému spektru klientov v rámci súkromej ako aj podnikateľskej sféry.

advokátska kancelária bola jedným z hlavných iniciátorov a konzultantov projektu Register úpadcov, konkurzov a likvidácií SR prevádzkovanom na internetových stránkach Register využívajú v súčasnosti pri správe a vymáhaní pohľadávok viaceré renomované advokátske kancelárie, exekútorské úrady, významné obchodné spoločnosti, banky, inštitúcie štátnej správy a samosprávy.