profil Kanceláries.r.o, Lányiová.


Cieľom advokátskej kancelárie je poskytovanie komplexných právnych služieb na báze individuálneho prístupu ku klientovi, consequently zámerom zabezpečenia najoptimálnejšieho riešenia jeho požiadaviek. Advokátska kancelária poskytuje kompletné zastupovanie klientov aj vo všetkých konaniach pred Úradom priemyselného vlastníctva SR, a to ako v konaniach registračných e predmetom práv priemyselného vlastníctva, tak v konaniach námietkach, vyhlásení ochrannej známky za neplatnú, konaniach zápise prevodu, licencie ochranných známok, zápise zmeny údajov v registroch, konaniach udržiavanie platnosti úžitkových vzorov, dizajnov a žiadostiach obnovu ochranných známok.

Vďaka využívaniu najmodernejších informačných technológií, profesionalite odborného personálu a optimalizácií pracovných postupov dokáže kancelária vyhovieť aj najnáročnejším požiadavkám klientov pri garancii kvality poskytovaných právnych služieb. Advokátska kancelária Koncová & Partners vznikla v roku 2015 s cieľom poskytovať ochranu práv a záujmu širokému spektru klientov v rámci súkromej ako aj podnikateľskej sféry.

Advokátska kancelária poskytuje právne služby domácim a-J zahraničným subjektom a to tak obchodným spoločnostiam, ako aj fyzickým osobám, pričom prvoradým cieľom našej advokátskej kancelárie je poskytovanie prvotriednych právnych služieb tak, aby rýchlo a efektívne vyriešila problémy našich klientov, ktorých spokojnosť je pre nás vždy prvoradá. Pri svojej činnosti advokátska kancelária úzko spolupracuje s exekútorskými úradmi a pravidelne zostavuje rebríček ich úspešnosti. Sa advokátska kancelária bratislava k práci that is hlási na reštrukturalizácii Doprastavu, do sa pri kauze Váhostav.