Chế dộ dinh dưỡng dể cham soc rang miệng cho be

Chế dộ dinh dưỡng dể cham soc rang miệng cho be

Cha ong ta từ xưa da co cau: “cai rang cai toc la goc con người”, vi thế cham soc rang miệng co con la việc cần thiết của mỗi người lam mẹ. Thức an la yếu tố dầu tien gay sau rang cho be nhưng chế dộ dinh dưỡng cung giữ vai tro giup rang phat triển tốt nhất. Vậy lam thế nao dể bảo dảm be khong bị sau rang ma vẫn dủ dinh dưỡng? Bai viết sau day sẽ hướng dẫn mẹ co một chế dộ dinh dưỡng tốt nhất dể cham soc rang miệng cho be.

1. Vai tro của dinh dưỡng với rang miệng trẻ em

cho-con-an

Chế dộ dinh dưỡng dong vai tro quan trọng với sức khỏe rang miệng của be

Chế dộ dinh dưỡng dong một vai tro quan trọng ảnh hưởng tới sức khỏe rang miẹng của cac em be. Tạo thoi quen an uống lanh mạnh sớm sẽ dảm bảo be co ham rang chắc khỏe khi lớn len. tỉ lệ sau rang dang gia tang ở trẻ em 6 tuổi. Sức khỏe rang miệng tốt trong giai doạn phoi thai va những nam dầu dời sẽ giup cho sức khỏe rang miệng vè sau dược tót hơn, với it nguy cơ sau va rụng rang hơn.

Chế dộ dinh dưỡng thay dỏi lien tục, trẻ em it uống nước co chứa fluor, an nhiều dường, thực phẩm và nước giải khát chế biến sãn lam tang mức dộ hủy hoại rang. Khuyến khich thoi quen an uống lanh mạnh ở trẻ sơ sinh va trẻ mới biết di la cach tốt nhất dể giup con bạn co ham rang khỏe mạnh.

2. Những thực phẩm nao gop phần sau rang

Cac loại thực phẩm co thể gop phần gay sau rang bao gồm cac loại trai cay kho, kẹo, ngũ cóc an sáng, banh ngọt, một số loại dồ uống co dường va nước trai cay co ham lượng carbohydrate cao. Do la do những thực phảm này tạo dièu kiẹn cho vi khuản tồn tại trong miệng của em be. Vi khuẩn an dường trong cac loại thực phẩm tren sẽ sản sinh ra axit pha hủy rang của be. Thực phẩm dong goi như banh quy gion va khoai tay chien cung co thể co ham lượng carbohydrate (dường) cao. Vi vậy, diều quan trọng la cần kiểm tra bảng thong tin dinh dưỡng tren bao bi dể giup tranh những loại thực phẩm va dồ uống co carbohydrate va lượng dường cao. Cac loại thực phẩm do co nguy cơ cao gay ra sau rang, dặc biệt la nếu an thường xuyen va trong thời gian dai.

3. Chế dộ dinh dưỡng dể cham soc rang miệng cho be

An nhiều loại thức an, dặc biệt la những thực phẩm giau canxi, it axit va dường.

qua-tao

Rau xanh la thực phẩm chứ nhiều canxi ma khong gay sau rang

Thưởng thức những mon an nhẹ lanh mạnh như pho mat va trai cay. Một số thực phẩm giup bảo vệ rang – sữa va một số loại pho mat co chất bảo vệ dể giup ngan ngừa sau rang.

Cung cấp một chế dộ dinh dưỡng gòm nhiều loại trai cay tươi va rau quả, ngu cốc nguyen hạt, thịt nạc va cac sản phẩm sữa.

Hạn chế dồ an nhẹ co dường như kẹo, trai cay kho va bánh an sáng, banh quy, trai cay sấy kho, thuốc bổ, nước trai cay va cac loại nước giải khat.

Nhiều loại thực phẩm chứa lượng dường cao. Cac loại thực phẩm giau tinh bột (như banh mi, mi ống, banh quy gion) va cac sản phẩm sữa (kể cả sữa mẹ) dược tieu thụ thường xuyen co thể lam tang mảng bam rang (vi khuẩn). Do la ly do tại sao bạn cần phải lam sạch rang của con bạn dược vao buổi sang va ban dem.

Quan trọng hơn, một chế dộ dinh dưỡng lanh mạnh con phải dược bổ sung bằng viẹc vệ sinh rang miệng tốt – danh rang, dung chỉ nha khoa vệ sinh rang va kiểm tra sức khỏe rang miệng thường xuyen. Dung chỉ nha khoa va danh rang hang ngay lam giảm dang kể nguy cơ bị sau rang.