Lời khuyên đặt cược

Bạn nên đặt cược nhiều môn thể thao hay nên chuyên biệt một môn?

Vài người cá cược thể thao chuyên biệt vào một môn trong khi những người khác cá cược vào nhiều môn thể thao khác nhau.

Nếu bạn hy vọng mình trở thành người thắng cược thể thao thì bạn nên chuyên biệt hay cược nhiều môn thể thao?

Chuyên tâm đặt cược một môn thể thao

Chuyên tâm vào một môn thể thao duy nhất giúp bạn tập trung toàn thời gian và năng lượng liên tục vào việc thắng cược. Vấn đề xảy ra khi hầu hết các môn thể thao không chơi quanh năm mà theo mùa. Vậy với mùa không có giải thì bạn biết làm gì?

Bạn có thể kiểm tra lại hệ thống mới và thực hiện nghiên cứu trong thời điểm hết mùa, nhưng còn rất nhiều điều khác bạn có thể làm. Đừng bắt đầu xem qua các môn thể thao khác chỉ vì bạn đang chán.

Tôi luôn luôn cảnh báo những tay cá cược thể thao hãy luôn là người thắng cược nhất quán ở một môn thôi, trước khi thử qua môn thứ hai. Nếu bạn không thể thắng cược vào một môn thể thao duy nhất, thì sao bạn nghĩ là mình có thể thắng ở nhiều môn?

Tôi thậm chí còn đề nghị chỉ chọn hoặc mùa NFL hoặc bóng đá NCAA để tập trung. Hãy học để là người giỏi nhất có thể bằng cách tập trung vào chỉ một môn thể thao và đạt đến cấp độ pro.