การปรับผนังก่อนติดตั้งกระดาษปิดผนัง

การปรับกำแพงก่อนติดตั้งวอลเปเปอร์

 

1. ผนังใหม่ทาสี

สามารถติดกระดาษปิดผนังได้ทันทีหลังจากทำความสะอาดและอุดรอยต่างๆแล้ว ผนังใหม่ที่ไม่ทาสี ควรทาสีขาวรองพื้นก่อนติดกระดาษปิดผนังก่อนหนึ่งรอบเพื่อป้องกันความด่างของปูนและไม่ให้ปูนซึมกาวมากไป

 

2. กำแพงที่เก่าที่ไม่ได้ติดกระดาษปิดผนัง

ถ้าสีที่เสื่อมเรียบร้อยดี สามารถติดกระดาษปิดผนังได้ทันที หลังจากทำความสะอาดและอุดรอยต่างๆแล้ว ถ้าสีเก่าหลุดร่อนต้องทำการขูดสีออกและขัดให้สะอาดก่อนติดวอลเปเปอร์

 

3. ผนังโทรมที่ติดกระดาษปิดผนัง

ต้องลอกกระดาษปิดผนังของชำรุดออกก่อน ก่อนติดวอลเปเปอร์ใหม่

 

4. ผนังมีผิวเรียบ

ติดกระดาษปิดผนังได้ทันทีหลังจากทำความสะอาดกำแพงแล้ว

 

5. กำแพงที่มีผิวหน้าแข็งกระด้าง

ต้องเกลี่ยกำแพงให้เรียบโดยใช้หินขัด ขัดเศษปูน ทราย กรวด ให้หลุดออกให้หมดจนเรียบ

ข้อมูลเพิ่มเติม : http://www.home-wallpapers.com/