สอน เล่น เรียน อบรม mcs-51 8051 (mcs-51)

เมื่อเราพิจารณาอุตสาหกรรมของพื้นที่ขนาดใหญ่ในการตรวจสอบการควบคุมของแต่ละส่วนที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมนี้เป็นงานใหญ่ มันเกี่ยวข้องกับการเป็นจำนวนมากกำลังคนและการบริโภคเวลา ที่จะเอาชนะปัจจัยข้างต้นเหล่านี้เราพัฒนาเทคโนโลยีนี้เพื่อให้คนเพียงคนเดียวสำหรับการตรวจสอบและการควบคุมเครือข่ายทั้งหมด นี้สามารถทำได้ขึ้นอยู่กับการสื่อสารแบบมัลติโปรเซสเซอร์ด้วยการผสมผสานเทคโนโลยีแบบใช้สายนั่นคือการควบคุมเครือข่าย (CAN) เครือข่ายรถบัสและ MCS-51 ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์หลักของกระดาษของเรา พิธีกร-51 และโปรโตคอลสามารถมีค่าใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพและโปรโตคอลที่สามารถใช้ในการใช้งานต่างๆเช่นอุตสาหกรรมรถยนต์และบ้าน ส่วนซอฟแวร์จะทำใน Keil IDE และ Jet Flasher อุปกรณ์จะดำเนินการย้ายและซอฟแวร์จะทำ

ไมโครคอนโทรลเลอร์ถูกสร้างจากผู้ผลิตชิพมากมาย หลากหลายรูปแบบ ตระกูลของชิพที่ถือได้ว่าเป็น
มาตรฐานก็คือ MCS-51 ซึ่งเริ่มต้นมาจาก Intel (ผู้ผลิตไมโครโปรเซสเซอร์รายใหญ่ให้กับวงการ
คอมพิวเตอร์ PC ในปัจจุบัน) โดยในปัจจุบันนี้ มีผู้ผลิตชิพในตระกูลนี้มากกว่าสิบราย และยังเพิ่มคุณสมบัติต่าง ๆ
เข้าไปอีกมากมายนับไม่ถ้วน ในขณะที่เนื้อหาหลักทางด้านโปรแกรมจะเหมือนกันทุกประการ
นั่นหมายถึงว่า การเรียนรู้โครงสร้างพื้นฐานและชุดคำสั่งของ MCS-51 จะสามารถนำไปใช้ได้ต่อเนื่อง
อีกยาวนาน ... หลายคนมักจะมองการเรียนรู้ทางด้านไมโครคอนโทรลเลอร์เป็นเพียงทางผ่านเพื่อจะได้
เข้าใจในเรื่องคอมพิวเตอร์อีกที คำพูดนี้อาจจะถูกในอดีตนับสิบปีมาแล้ว แต่ไม่ใช่เรื่องที่ถูกในปัจจุบันแน่นอน ...

โลกของคอมพิวเตอร์ไปเร็วมากจนแทบจะไม่มีใครพูดถึงเรื่องโครงสร้างภายในกันแล้ว
แต่จะมุ่งเน้นไปในเรื่องของโปรแกรมใช้งานมากกว่า ... ส่วนเรื่องทางด้านไมโครคอนโทรลเลอร์
ยังคงต้องสนใจในระดับพื้นฐาน เพราะการออกแบบจะยังเกี่ยวของกับตัวบอร์ด โดยมีเนื้อหาทั้งทาง
ด้าน Hardware และ Software อยู่ (ถึงจะเน้นการพัฒนาในเชิง Software ก็ตาม)
และการเรียนรู้ก็ไม่ได้เป็นทางผ่านไปยังคอมพิวเตอร์แต่อย่างใด แต่เป็นกา