พื้นที่่เสี่ยงในการติดตั้งWallpaper

พื้นที่่เสี่ยงในการติดตั้งกระดาษปิดผนัง

สำหรับบางท่านที่อาจจะไม่รู้ว่าWallpaperติดบริเวณของห้องได้บ้าง และส่วนไหนควรหลีกเลี่ยง

 

1.ผนังที่ติดกับห้องสุขา
2.ผนังที่ติดกับส่วนซักล้าง
3.กำแพงที่ติดกับส่วนล้างทำความสะอาด
4.ละแวกที่ใกล้กับส่วนที่จะสัมผัสน้ำ

 

http://www.home-wallpapers.com/