ไมโครคอนโทรลเลอร์คือ อะไร?

ไมโครคอนโทรลเลอร์เป็นไมโครคอมพิวเตอร์ขนาดกะทัดรัดที่ออกแบบมาเพื่อควบคุมการทำงานของระบบฝังตัวอยู่ในยานยนต์, หุ่นยนต์, เครื่องใช้สำนักงาน, อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ซับซ้อนส่งสัญญาณวิทยุมือถือ, เครื่องจำหน่ายเครื่องใช้ภายในบ้านและอุปกรณ์อื่น ๆ ที่แตกต่างกัน ไมโครคอนโทรลเลอร์ทั่วไปรวมถึงหน่วยประมวลผลหน่วยความจำและ peripherals.Microcontroller มีอุปกรณ์ป้อนข้อมูลเพื่อให้ได้รับการป้อนข้อมูลและอุปกรณ์แสดงผล (เช่น LED หรือจอแสดงผล) เพื่อแสดงขั้นตอนสุดท้าย ขอให้เราดูเป็นตัวอย่างของวิธีการที่ไมโครคอนโทรลเลอร์ทำงานในโทรทัศน์ที่

 
โทรทัศน์มีการควบคุมระยะไกลเป็นอุปกรณ์ป้อนข้อมูลและหน้าจอทีวีเป็นอุปกรณ์เอาท์พุท สัญญาณที่ส่งมาจากการควบคุมระยะไกลถูกจับโดยไมโครคอนโทรลเลอร์ ไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุมการเลือกช่องทางระบบเครื่องขยายเสียงและหลอดภาพการปรับเปลี่ยนเช่นสี, ความสว่างคมชัด ฯลฯ
สถาปัตยกรรมของไมโครคอนโทรลเลอร์ทั่วไปที่มีความซับซ้อนและอาจรวมถึงต่อไปนี้:
1. ซีพียูตั้งแต่ง่าย 4 บิตซับซ้อน processers 64 บิต
2. อุปกรณ์ต่อพ่วงเช่นจับเวลา, เคาน์เตอร์เหตุการณ์และการจ้องจับผิด
3. RAM (หน่วยความจำระเหย) การจัดเก็บข้อมูล ข้อมูลจะถูกเก็บไว้ในรูปแบบของการลงทะเบียนและลงทะเบียนเพื่อใช้งานทั่วไปเก็บข้อมูลที่มีการโต้ตอบกับเลขคณิตหน่วยตรรกะ (ALU)
4. รอม EPROM, EEPROM หรือหน่วยความจำ Flash สำหรับโปรแกรมและการดำเนินงานการจัดเก็บพารามิเตอร์
5. ความสามารถในการเขียนโปรแกรม
6. อนุกรมอินพุต / เอาต์พุตเช่นพอร์ตอนุกรม
7. เครื่องกำเนิดไฟฟ้านาฬิกาไอเสียโป่งข่ามระยะเวลาหรือวงจร RC
8. อะนาล็อกเป็นดิจิตอลแปลง
9. พอร์ตอนุกรม
10. บัสข้อมูลในการดำเนินการข้อมูล
ไมโครคอนโทรลเลอร์ง่ายอำนวยความสะดวกในการดำเนินงานของระบบไฟฟ้าที่พบในชีวิตประจำวันสะดวกสบายรายการ แต่เดิมใช้งานดังกล่าวถูกกักตัวไว้ที่เครื่องขนาดใหญ่เช่นเตาเผาและรถยนต์เครื่องยนต์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิภาพการทำงาน ในปีที่ผ่า