เลขลาว วัดหนองไฮ หนองขอน

เลขลาว

เลขลาว วัดป่าดงปอ แจระแม เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี (Chaeramae Mueang Ubon Ratchathani Ubon Ratchathani) วัดป่าดงปอ สถานที่ตั้งทุ่งหว้า ต.แจระแม (Chaeramae) อ.เมืองอุบลราชธานี (Mueang Ubon Ratchathani) วัดหนองไฮ อยู่ จ.อุบลราชธานี (Ubon Ratchathani) เลขลาว

เลขลาว วัดป่าดงปอ อยู่ที่ จ.อุบลราชธานี (Ubon Ratchathani) อำเภอเมืองอุบลราชธานี (Mueang Ubon Ratchathani) ในเขต ตำบล (Chaeramae) แจระแม ทุ่งหว้า วัดโนนพระบ้านสงเปลือย เสอเพลอ กุมภวาปี อุดรธานี (Soephloe Kumphawapi Udon Thani)

เลขลาว วัดโนนพระบ้านสงเปลือย สถานที่ตั้งสงเปลือย ต.เสอเพลอ (Soephloe) อ.กุมภวาปี (Kumphawapi) วัดศิริสุวรรณาราม อยู่ จ.อุดรธานี (Udon Thani) วัดโนนพระบ้านสงเปลือย อยู่ที่ จ.อุดรธานี (Udon Thani) อำเภอกุมภวาปี (Kumphawapi) ในเขต ตำบล (Soephloe) เสอเพลอ สงเปลือย เลขลาว