บริเวณเสี่ยงในการติดตั้งWallpaper

บริเวณเสี่ยงในการติดตั้งกระดาษปิดผนัง

สำหรับบางท่านที่อาจจะไม่รู้ว่าวอลเปเปอร์ติดบริเวณของห้องได้บ้าง และส่วนไหนควรหลีกเลี่ยง

 

1.ผนังที่ติดกับห้องน้ำ
2.ผนังที่ติดกับส่วนซักฟอก
3.กำแพงที่ติดกับส่วนล้างทำความสะอาด
4.สถานที่ที่ใกล้กับส่วนที่จะถูกน้ำ

 

http://www.home-wallpapers.com/