Knjiga Poslovnih Udjela Pdf Download

knjiga poslovnih udjela pdf

 

Knjiga Poslovnih Udjela Pdf Download > http://bit.ly/2eTLkz1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Knjiga Poslovnih Udjela Pdf Download

 

4fb9d08492

Raunovodstvo Poduzetniko raunovodstvo Neprofitno raunovodstvo Proraunsko raunovodstvo Raunovodstvo financijskog sektora Raunovodstvo osiguranja Raunovodstvo lizing drutava Kontroling ostalo Proraunske i neprofitne. HRVATSKI RAUNOVODSTVENI SUSTAV U knjizi su objavljeni izmijenjeni i dopunjeni Hrvatski standardi financijskog izvjetavanja (HSFI) u proienoj verziji, vaei Meunarodni standardi financijskog izvjetavanja (MSFI) - proiena verzija, uz to se daje i proieni tekst novog Zakona o raunovodstvu, koji se primjenjuje od 1. put i ter.dod, otpremnine, potpore i nagrade Obrt i slobodna zanimanja Samostalna djelatnost Nesamostalni rad Drugi dohodak Imovina i imovinska prava Dohodak od kapitala Dohodak od osiguranja Porezi i fiskalizacija PDV Nekretnine Dobitak Dohodak Posebni porezi - troarine Igre na sreu Porezi lokalne samouprave Porezi EU Porezni postupak Doprinosi i lanarine Obvezna osiguranja Ostali doprinosi i lanarine Poslovne financije i plat. Takoer, u knjigu se unose i podaci o optereenjima, podjelama udjela te svim drugim podjelama vezanim uz poslovne udjele. Proraun i proraunski korisnici Trokovi osoblja Nesamostalni rad - plae i bolovanja Drugi dohodak (honorari) Sl. Kazna za pravnu osobu moe biti do najvie do 50.000,00 kuna, odnosno za osobu zaduenu za voenje knjige do 7.000,00 kuna, a ako je uinjena tea povreda propisa radi stjecanja protupravne imovinske koristi novana kazna moe bitido iznosa od 50.000,00 kuna. listopada 2010.detaljnijevidjeti obavijestovdje ili u asopisu RRiF br. jubilarno izdanje RRIF-ovog raunskog plana oblikovano na dosadanji nain, a prema zahtjevima koji proizlaze iz novog Pravilnika o strukturi i sadraju godinjih financijskih izvjetaja. Cijena: 130,00 Detaljno i RAUNSKI PLAN PRORAUNA Cijena: 60,00 Detaljno i Novine u proraunskom raunovodstvu i raunskom planu Cijena: 170,00 Detaljno i Radni materijali na CD-u Cijena: 150,00 Detaljno i Zakon o raunovodstvu, kontni plan i povezanost kontnog plana s novim godinjim financijskim izvjetajima za 2016. Vidikovac Trsine 48 HR - 52450 Vrsar Tel: + 385 52 418 765 Mob: + 385 91 729 9125 E-mail: infomeritus.hr Linkovi Korisne informacije Propisi Hrvatski English . U desetak poglavlja obradili smo kroz primjere obrauna poreza i doprinosa najzastupljenije primitke u praksi, kao i njihov prikaz u JOPPD obrascu.

the trouble with poetry billy collins pdf download
saga reinos olvidados pdf download