นิเคอิ225 วัดขี้เหล็กใหญ่ ลุมพุก

นิเคอิ225

นิเคอิ225 วัดขี้เหล็กใหญ่ ลุมพุก

นิเคอิ225

นิเคอิ225 วัดคำเลา โพนงาม กุดชุม ยโสธร (Phon Ngam Kut Chum Yasothon) วัดคำเลา สถานที่ตั้งคำเลา ต.โพนงาม (Phon Ngam) อ.กุดชุม (Kut Chum) วัดป่าสวนสมุนไพรบ้านเหล่าฝ้าย อยู่ จ.ยโสธร (Yasothon) นิเคอิ225

นิเคอิ225 วัดคำเลา อยู่ที่ จ.ยโสธร (Yasothon) อำเภอกุดชุม (Kut Chum) ในเขต ตำบล (Phon Ngam) โพนงาม คำเลา วัดเขาพนมไพร ชัยพร เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ (Chai Porn Mueang Bueng Kan buogkan)

นิเคอิ225 วัดเขาพนมไพร สถานที่ตั้ง ต.ชัยพร (Chai Porn) อ.เมืองบึงกาฬ (Mueang Bueng Kan) วัดโนนสูงศรีสะอาด อยู่ จ.บึงกาฬ (buogkan) วัดเขาพนมไพร อยู่ที่ จ.บึงกาฬ (buogkan) อำเภอเมืองบึงกาฬ (Mueang Bueng Kan) ในเขต ตำบล (Chai Porn) ชัยพร นิเคอิ225