MIỄN GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO CHỦ ĐẦU TƯ

Nhiều người lao động nước ngoài cho rằng nếu đã nằm trong danh sách đối tượng được miễn xin giấy phép lao động thì không phải làm thủ tục xin miễn cấp giấy phép lao động tại Sở LĐ-TB&XH tỉnh/thành phố, điều này là sai hoàn toàn. Để xin cấp thẻ tạm trú thuộc diện miễn giay phep lao dong, thì Phòng xuất nhập cảnh hay Cục xuất nhập cảnh thường yêu cầu người nước ngoài “xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động”.

Điều kiện để xin cấp thủ tục miễn giấy phép lao động cho chủ đầu tư.

Theo quy định thì Chủ đầu tư thuộc diện miễn cấp giấy phép lao động là những người có tên trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn), hoặc giấy chứng nhận đầu tư (đối với công ty liên doanh hay công ty có 100% vốn đầu tư nước ngoài và những người có góp vốn thật sự, không phải là giám đốc được thuê. Nếu giám đốc được thuê thì thuộc diện phải xin giấy phép lao động vậy. Và giám đốc hay tổng giám đốc được thuê làm người đại diện pháp luật của công ty dưới dạng Thư bổ nhiệm giám đốc/tổng giám đốc.

Hồ sơ xác nhận chủ đầu tư không thuộc diện cấp giấy phép lao động:

- Văn bản đề nghị xác nhận người nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động;

- Các giấy tờ để chứng minh người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động. (1 bản chính hoặc 1 bản sao nếu là tiếng nước ngoài thì được miễn hợp pháp hóa lãnh sự, nhưng phải dịch ra tiếng việt và chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam.)

- Danh sách trích ngang về người lao động nước ngoài với nội dung: họ tên; giới tính; tuổi; quốc tịch; số hộ chiếu; vị trí công việc của người lao động nước ngoài; ngày bắt đầu và ngày kết thúc làm việc;

Cơ quan cấp xác nhận miễn giấy phép lao động

Sở LĐ-TB&XH là nơi người lao động nước ngoài thường xuyên

Theo quy định người sử dụng lao động phải nộp hồ sơ xin xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động trước ít nhất 07 ngày làm việc, kể từ ngày người lao động nước ngoài bắt đầu làm việc. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị, Sở LĐ-TB&XH có văn bản xác nhận hồ sơ người sử dụng lao động. Trường hợp không xác nhận thì có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.