dulich 105559

3 bảo tang Việt Nam lọt top cac bảo tang thu hut nhất Chau A

(Dan tri) – Theo website du lịch hang dầu thế giới TripAdvisor, 3 bảo tang Việt Nam dược vinh danh bao gồm Bảo tang dan tộc học Việt Nam, bảo tang Phụ nữ Việt Nam va bảo tang Chứng tich chiến tranh.

3 bảo tang Việt Nam lọt top cac bảo tang thu hut nhất Chau A

Bảo tang dội quan dất nung lang mộ Tần Thủy Hoang ở Tay An dứng vị tri số 1

Mới day, website du lịch hang dầu thế giới TripAdvisor da cong bố danh sach cac bảo tang nổi tiếng nhất khu vực va thế giới. Trong do, bảo tang dan tộc học Việt Nam, bảo tang Phụ nữ Việt Nam va bảo tang chứng tich chiến tranh thu hut hang dầu chau A với thứ hạng cao lần lượt la 4, 6 va 11 tren tổng số danh sach 25.

Việc binh chọn dược tiến hanh dựa tren danh gia của du khach tại website. Trong danh sach 25 bảo tang, cac ứng vien phải dap ứng it nhất thang binh chọn 4 sao tren tổng số 5 sao.

3 bảo tang Việt Nam lọt top cac bảo tang thu hut nhất Chau A

Bảo tang dan tộc học Việt Nam la diểm du lịch hấp dẫn

3 bảo tang Việt Nam lọt top cac bảo tang thu hut nhất Chau A

Nơi day giup người xem co cai nhin tổng quat về cac dan tộc Việt Nam

Nam 2013, trong bảng xếp hạng của TripAdvisor, bảo tang dan tộc học Việt Nam dứng vị tri số 6. Nam 2014, nhờ hơn 900 lượt binh chọn xuất sắc, nơi day da vươn them 2 bậc. Nhiều du khach nước ngoai nhận xet, day la diểm du lịch khong nen bỏ lỡ khi tới tham Ha Nội. Tới day, du khach sẽ co cai nhin kha tổng quan về net dộc dao van hoa, da dạng nhiều dan tộc vung miền của người Việt.

3 bảo tang Việt Nam lọt top cac bảo tang thu hut nhất Chau A

Bảo tang Phụ nữ Việt Nam

3 bảo tang Việt Nam lọt top cac bảo tang thu hut nhất Chau A

Du khach thich thu chiem ngưỡng cac hiện vật trưng bay

Nam 2012, lần dầu tien bảo tang Phụ nữ Việt Nam lọt danh sach 80 diểm du lịch ấn tượng nhất tại Ha Nội do trang web TripAdvisor binh chọn. Dến nam 2013, bảo tang tiếp tục giữ danh hiệu nay va nằm vị tri 11 trong top 25 bảo tang hấp dẫn nhất Chau A. Tới nam nay, bảo tang da vươn len vị tri số 6 tren tổng số 25. Tới day, du khach dược tham quan hang ngan hiện vật, hinh ảnh về người phụ nữ Việt Nam thong qua cac nghi lễ, phong tục hon nhan, tổ chức cuộc sống gia dinh… Hiện bảo tang Phụ nữ da va dang phấn dấu trở thanh dịa chỉ du lịch dang tin cậy với khach tham quan trong va ngoai nước.

3 bảo tang Việt Nam lọt top cac bảo tang thu hut nhất Chau A

 Bảo tang Chứng tich chiến tranh

Bảo tang Chứng tich chiến tranh nằm ở quận 3 của thanh phố Hồ Chi Minh. Nơi day co trưng bay nhiều hinh ảnh, hiện vật trong Chiến tranh Việt Nam với nhiều chủ dề như linh Mỹ tan sat, tra tấn tu nhan, rải bom pha hoại miền Bắc… Ngoai ra, bảo tang con co hai ngan “chuồng cọp” dược dựng dung theo kich thước của nha tu Con Dảo. Nơi day la một trong những bảo tang co lượng khach tham quan lớn va thường xuyen co những hoạt dộng co gia trị dể thu hut khach. So với vị tri top 10 nam 2012, nam nay, Bảo tang dứng ở vị tri số 11.

Việt Ha

(Tổng hợp)