هتل درویشی

مجله انگلیسی مدیریت، اقتصاد کسب و کار کوچک، مجله کسب و کار و روانشناسی، فناوری اطلاعات و مدیریت , هتل درویشی

مدیریت هتل

با استفاده از تکنیک های مدیریت حرفه ای برای حفظ مهمان نوازی که شامل خانه داری، بازاریابی، حسابداری، مواد غذایی و آشامیدنی مدیریت.

نشریات مرتبط با مدیریت هتل

علوم تصمیم گیری، مجله مدیریت سرویس اقتصادی استعلام، مجله مدیریت استعلام، مجله اقتصاد و استراتژی مدیریت، سازمان

تولید و مدیریت عملیات

تولید و مدیریت عملیات است که در مورد تحول تولید و ورودی عملیاتی به "خروجی" که، زمانی که توزیع شده، پاسخگویی به نیازهای مشتریان. روند در قطر بال

لودیتها خوشحالم که شنیدن که این همه در مورد پیشرفت های تکنولوژیکی در سال 2016. آن را نیز در مورد رفتن به قدردانی هتل تاریخی باشد نخواهد بود، TOO. که مهمترین آنها ریتز پاریس بازگشایی د hotels