Tham khảo cách đăng ký 3G của Mobi

Ứng với mỗi gói 3G Mobifone đăng ký sử dụng sẽ có từng mức ưu đãi riêng như vậy sẽ phù hợp với hầu hết tất cả các mức độ sử dụng của người dùng ở thời điểm hiện tại.

Đăng ký gói cước 3G cho Mobifone

Đăng ký 3G Mobifone giới hạn dung lượng:

+ Các gói 3G giới hạn data với dung lượng khủng:

Soạn tin đăng ký Giá cước đăng ký Dung lượng Cước ngoài gói
M70 Soạn: DKV M70 gửi 9084 70.000đ 1.6GB Hết dung lượng khách hàng ngừng truy cập 3G và cần đăng ký gói NAP30 Mobifone để tiếp tục dùng 3G.
M90 Soạn: DKV M90 gửi 9084 90.000đ 2.1GB
M120 Soạn: DKV M120 gửi 9084 120.000đ 3GB
M200 Soạn: DKV M200 gửi 9084 200.000đ 5.5GB

+ Các gói 3G giới hạn data, phát sinh phí tiếp tục truy cập mạng khi hết dung lượng tốc độ cao

Tên gói Soạn tin đăng ký Giá cước Dung lượng sử dụng Phát sinh phí
M10 Soạn: DKV M10 gửi 9084 10.000đ 50MB 0,5Đ/Kb
M25 Soạn: DKV M25 gửi 9084 25.000đ 150MB
M50 Soạn: DKV M50 gửi 9084 50.0000đ 450Mb
Đăng ký 3G Mobifone trọn gói 1 tháng:
Tên gói Soạn tin đăng ký Giá cước Dung lượng sử dụng Chu kỳ
MIU (*) Soạn: DKV MIU gửi 9084 70.000đ 600Mb 30 ngày