Pożyczka pod zastaw - minimum formalności i maksimum korzyści.


Pożyczka pod zastaw to specyficznego typu umowa, której to główne warunki są określone w przepisach kodeksu cywilnego. W 1-szej kolejności pożyczka to umowa na bazie, której to 1-a ze stron pożyczkodawca zobowiązuje się przekazać na pożyczkobiorcę własność określonej kwoty pieniędzy lub rzeczy określonych co do gatunku (np. 20 ton węgla, dwie tony mąki). Natomiast pożyczkobiorca zobowiązuje się zwrócić tę samą liczbę gotówki lub rzeczy opisanych co do rodzaju i tej samej jakości. Ponadto umowa pożyczki, której to kwota wykracza ponad 500 zł winna być zatwierdzona pismem.
kredyt pod zastaw domu pozyczka na telefon
Abstrahując od tego na bazie zasady swobody umów strony umowy mają możliwość dopisać następne zasady. Przeważnie są to odsetki, które to nabywa pożyczkodawca. Ich wysokość jest zróżnicowana i każdy kto decyduje się na zaciągnięcie pożyczki winna zwracać specjalną uwagę na ten aspekt umowy. Pożyczka pod zastaw nieruchomości jest specyficznym typem umowy.

Na jej podstawie pożyczkodawca, którym jest osoba fizyczna przekazuje pewną kwotę gotówki (przeważnie są to sumy mniej więcej kilkunastu tyś złotych) a pożyczkobiorca zobowiązuj się przekazyaną pożyczkę oddać razem z doliczonymi odsetkami za czas w jakim będzie dysponował pieniędzmi. Jest jasnym, iż osoba z długami nie posiada odpowiedniej historii kredytowej a w związku z tym typowej pożyczki lub kredytu w banku nie otrzyma. Wobec tego też prywatny inwestor pragnąc zabezpieczyć spłatę udzielonej pożyczki ustanawia zabezpieczenie przez dokonanie wpisu na hipotece zastawianej nieruchomości. Być może pożyczka pod zastaw nie jest najtańszą propozycją ale dla dużej ilości osób wyłącznie możliwą do uzyskania.